"Vrijhandel erg goed voor kleine en open Belgische en Nederlandse ekonomieën'

(tijd) - "Een GATT-akkoord kan kleine en open ekonomieën, zoals Nederland en België, elk jaar opnieuw een extra ekonomische groei van één procentpunt opleveren. Over een periode van tien tot twintig jaar scheelt hem dat heel wat', aldus professor Caspar de Vries, hoogleraar internationale ekonomie aan het Nederlandse Tinbergen Instituut.