Vrijhandelsronde krijgt nog tot eind 2006

(tijd) - De onderhandelingen over een wereldwijd vrijhandelsakkoord moeten tegen eind 2006 afgerond zijn. Anders dreigt van een verdere vrijmaking van de wereldhandel weinig in huis te komen. Om die deadline te halen, moeten de onderhandelaars in Genève in een hogere versnelling schakelen. Want sinds de doorbraak vorig jaar zijn de onderhandelingen weer in een sukkelstraatje terechtgekomen.