Vrijspraak voor Pieters Visbedrijf

(tijd) - De korrektionele rechtbank van Brugge heeft Pieters Visbedrijf, zijn gedelegeerd bestuurder Gilbert Pieters en een doeanebediende vrijgesproken in verband met de vermeende 'onregelmatige invoer van garnalen uit de Faröer-eilanden'. De diensten van doeane en aksijnzen eisten 50 miljoen frank van Pieters Visbedrijf in verband met de vermeende ontduiking van BTW-heffingen, maar volgens Pieters handelde het bedrijf volledig te goeder trouw. Om dat voorbehoud ongedaan te laten maken heeft de doeane Pieters gedagvaard. Volgens een persbericht werd Pieters vrijgesproken op basis van drie overwegingen: het bedrijf baseerde zich op Eur-1-certifikaten die door de overheden van Faröer waren uitgegeven; een Europees rapport uit '91 zegt dat het aan de overheid van de Faröer, al dan niet in samenspraak met de EG, toekomt om een kontrole uit te werken. Bovendien zou de doeane verkeerdelijk veronderstellen dat Pieters per definitie 'onechte' Faröer-garnalen invoerde.