Vrijstelling voorheffing alleen voor materiaal en outillering

(tijd) - De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, wil de Vlaamse bedrijven dit jaar een vrijstelling verlenen van het gewestelijke deel van de onroerende voorheffing (OV), maar alleen wat materiaal en outillering betreft. De sociale partners hadden in het werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 voor dit en volgend jaar een afschaffing van dat deel bedongen. De volgende weken consulteren de sociale partners hun achterban.