Vrijwillige prijsaanduiding in frank en euro

De periode van overgang naar de euro is op 1 januari van start gegaan. De prijzen van producten en diensten die aan consumenten te koop worden aangeboden blijven in Belgische frank uitgedrukt. Verkopers die het wensen mogen hun prijzen of een deel ervan echter ook in euro vermelden.