Vrijwilligerswerk protesteert tegen besparing

(tijd) - Het "Platform voor voluntariaat' gaat niet akkoord met de besparingsmaatregel van de regering, waardoor VZW's voortaan vijftien procent van de werkloosheidsvergoeding van werklozen-vrijwilligers zouden moet overnemen. Minister van arbeid Smet zet deze maatregel momenteel om in een KB. Volgens het Platform worden nu alle werklozen die als vrijwilligers werken gevizeerd, samen met de organizaties waarvoor ze werken. Het Platform pleit voor gerichte maatregelen tegen misbruiken.