Advertentie
Advertentie

Vroegere topfunctionarissen VSspelen Iraakse oorlogsspelletjes

(afp) - De Amerikaanse nieuwszender MSNBC zond maandagavond een docudrama uit met fictieve toekomstige vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten. De rollen van de belangrijkste adviseurs van de president werden niet gespeeld door acteurs maar door topfunctionarissen uit vroegere regeringen. De bedoeling was te verduidelijken hoe de Verenigde Staten verzeild kunnen raken in een oorlog met Irak.Het programma Wargame: Iraq begint met een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad in het Witte Huis begin december. De VN-inspecteurs zijn in Bagdad, 50.000 Amerikaanse troepen bevinden zich in de regio en Saddam Hoessein heeft net verklaard dat zijn land geen massavernietigingswapens bezit. De dialoog die zich ontspint, is erg gespannen en bijna agressief. Heel snel wordt de traditionele rivaliteit tussen haviken en duiven duidelijk.Vervolgens worden satellietbeelden getoond van Iraakse bussen die een verdachte site verlaten vlak voor de aankomst van de VN-inspecteurs. Dan volgen beelden van een aanslag op een oliepijpleiding in Alaska, pro-islamitische rellen in Qatar en de ontdekking van VX-gas in een buitenwijk van Bagdad. Er is geen reden om de ontplooiing van onze troepen te vertragen om de Fransen een plezier te doen, briest de minister van Defensie, een rol die gespeeld wordt door James Woolsey, de vroegere directeur van de inlichtingendienst CIA.De debatten worden voortdurend onderbroken met beelden van kaarten en archieffotos, terwijl de presentator toelichting geeft. Terwijl de spanning stijgt, komt de coup de théatre. Het hoofdkwartier van Yasser Arafat werd beschoten door Israëlische tanks en de Palestijnse president zweeft tussen leven en dood. Sommige adviseurs vinden dat de operatie tegen Irak een jaar moet worden uitgesteld terwijl anderen van oordeel zijn dat ze moet doorgaan om niet zwak over te komen. De eindbeslissing, die niet wordt getoond, wordt overgelaten aan de president.