Advertentie
Advertentie

Vrouw in de bedrijfswereld

Het magazine Marie Claire reikt binnenkort weer zijn prijs Vrouw in de Bedrijfswereld uit. De zevende editie van deze prijs wil de rol van de vrouw in de bedrijfswereld (kleine, middelgrote of grote bedrijven, ongeacht hun bedrijfssector) versterken en de kwaliteiten van vrouwelijke managers met hun specifieke talenten tot hun recht laten komen. Daarom roept het magazine bedrijfsleiders, HR-managers, afdelingsverantwoordelijken, collegas, maar ook beroepsverenigingen, vrouwenverenigingen of service clubs op om kandidates aan te spreken en voor te dragen.De prijzen steunen de laureates met een voortgezette vorming voor het perfectioneren van hun capaciteiten voor een leidinggevende functie. De tot Vrouw in de Bedrijfswereld 2000 verkozen laureate wint een opleiding, aangeboden door de Handelshogeschool Solvay. Het betreft een derde cyclus Marketing & Advertising ter waarde van 145.000 frank. De winnares ontvangt daarnaast ook een reis naar New York en een bronssculptuur van de Belgische beeldhouwster Véronique Kalitventzeff.De tweede en derde finalistes (van wie minstens één uit een KMO moet komen) ontvangen elk een beurs voor een taalopleiding ter waarde van 100.000 frank.Elke kandidate dient een dossier in bij de jury van Vrouw in de Bedrijfswereld, dat de beschrijving van haar huidige beroepsactiviteit en haar motivatie bevat. De grootte van het bedrijf en de bedrijfssector spelen geen rol, mits het om een verantwoordelijke functie gaat.Het dossier kan aangevraagd worden op de telefoonnummers 02/776.27.28 of 02/776.26.40. De kandidaturen moeten ingediend worden in de moedertaal van de kandidate en dit voor 31 augustus 2000.Vlaams-Brabant sensibiliseert KMOs voor afvalpreventieDe provincie Vlaams-Brabant boekte de afgelopen jaren een mooi resultaat met een afvalpreventieproject voor KMOs. Uit zopas gepubliceerde cijfers blijkt dat de te verbranden of storten restfractie van het met huisvuil gelijkgesteld afval in 1999 nog 140.500 ton bedroeg, een vermindering met 60 procent in vergelijking met 1995. Ook de totale afvalberg daalde met 10 procent tot 315.700 ton.De provincie startte het project Beperking KMO-afval vijf jaar geleden samen met de lokale Kamers voor Handel en Nijverheid en financierde het jaarlijks met 4,5 miljoen frank (110.000 euro). Via seminaries, bedrijfsbezoeken, individuele adviezen, nieuwsbrieven en andere informatiekanalen werden KMOs aangezet tot preventie, sorteren in fracties, recuperatie en recyclage.In 1999 werd het project uitgebreid naar andere aspecten van milieuvervuiling, met name vervuiling van bodem, water, lucht en energie.Beurs voor franchise en andere commerciële samenwerkingsvormenFranchise, de beurs voor franchise en commerciële samenwerkingsvormen, wordt volgend jaar georganiseerd van vrijdag 9 tot 11 februari in het Tentoonstellingspark van Brussel. Het is de bedoeling meer dan 100 franchiseformules aan kandidaat-zelfstandigen voor te stellen. De reserveringen voor de beurs zijn onlangs gestart.Vorig jaar waren bijna vier exposanten op tien zuivere franchiseketens. Andere waren commerciële samenwerkingsvormen zoals licenties, verkoopconsessies, affiliates en coöperatieven, naast aanverwante dienstverleners zoals consultancy en vastgoed.Het merendeel van de 3.400 bezoekers was reeds zelfstandig (35 procent), er kwamen ook 31 procent bedienden en 22 procent kaderleden.Volgens de organisatoren van de beurs bestaan er nog steeds veel fabeltjes over franchise. Om deze variant van commerciële samenwerking bekender te maken, willen ze zich in samenwerking met de Belgische Franchisefederatie steeds meer inspannen om kandidaat-franchisenemers en kandidaat-franchisegevers zowel voor als tijdens de beurs maximaal te informeren.De Belgische Franchisefederatie gaf onlangs een beknopt overzicht uit van alles wat men moet weten alvorens in de franchise te stappen.Voor meer inlichtingen over de beurs: Fairtec, tel: 03/354.08.80, fax: 03/354.08.10, e-mail: a.ferket@fairtec.com, www.franchise.beVoor meer inlichtingen over franchise: De Belgische Franchisefederatie: tel: 02/523.97.07, fax: 02/523.35.10, e-mail: fbf-bff@euronet.be, www.fbf-bff.be