Advertentie
Advertentie

Vrouw is gelijkwaardig als ze aanvaard wordt

"Een vrouwelijke werknemer is evenwaardig aan haar mannelijke kollega's, op voorwaarde dat zij aanvaard wordt. Zij is inderdaad "anders', maar wanneer haar vrouwelijke ambitie, intuïtie en machtsstreven de juiste kansen krijgen, levert zij prima werk.' Tot zover kort samengevat de boodschap van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Fabrimetal/Vlaanderen, met als centraal tema "De vrouw in de jaren negentig : welke troeven?'. Ondanks overtuigende pleidooien van vier vrouwelijke sprekers, waaronder staatssekretaris Miet Smet, bleven de spreekbeurten echter een opeenstapeling van clichés en déjá entendu-ervaringen. Het enige echte nieuws was de voorstelling van Delphi, het Centrum voor Personeelsonderzoek en -Ontwikkeling van Fabrimetal/Vlaanderen.