Vrouwen in het parlement

(tijd) - De vrouwenbewegingen van de diverse politieke partijen zijn niet gelukkig met de vrouwelijke aanwezigheid in het parlement. Slechts 10 procent van de parlementsleden is vrouw. Volgens de bewegingen moet nog tijdens deze legislatuur een wettelijk initiatief genomen worden om de aanwezigheid van vrouwen op te vijzelen. Deze wet moet de aanwezigheid van vrouwen garanderen op de verkiezingslijsten (zeker voor de verkiesbare plaatsen, de strijdplaatsen en de eerste opvolging) en in de diverse regeringen. Op termijn moeten er evenveel vrouwen als mannen in het parlement zetelen. Aan de formateur wordt gevraagd voldoende vrouwen in de nieuwe regering op te nemen.