Advertentie
Advertentie

Vrouwen komen moeilijk los van het rollenpatroon

BRUSSEL (tijd) - De klassieke rollenverdeling tussen mannen en vrouwen maakt nog altijd dat de toegankelijkheid van vrouwen tot onderwijs, arbeidsmarkt en politiek in de praktijk veel kleiner is dan voor mannen. Vrouwen stromen onvoldoende door naar hogere funkties, en ook op politiek vlak hebben ze weinig in de pap te brokken. Aangezien de studiekeuze aan het rollenpatroon gelinkt blijft, zal dat in de nabije toekomst wellicht nauwelijks veranderen. Het Steunpunt Vrouwenstudies aan UIA en ULB schetste in opdracht van minister voor Gelijke-Kansenbeleid Miet Smet de positie van de Belgische vrouw gedurende de afgelopen tien jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van de voorbereiding van de vierde wereldkonferentie over de vrouw, in september 1995 in de Chinese hoofdstad Peking.