Advertentie
Advertentie

Vrouwen

Zijn fors bezig aan een inhaalbeweging. Vooral jonge vrouwen. Ze combineren vaak een job met het huishouden en roken om de stress op te vangen. Vrouwen hebben daardoor meer moeite om het roken af te leren. Nogal wat vrouwen blijven roken om hun gewicht onder controle te houden. Vrouwen hebben kleinere longen dan mannen. Eenzelfde aantal sigaretten beschadigt bij een vrouw procentueel meer longweefsel dan bij een man. In Engeland is, dit jaar voor de eerste keer, longkanker een grotere doder dan borstkanker. Toch zal het nog tot 2050 duren alvorens de eindbalans van het actuele rookgedrag op de gezondheid bekend is.Sigaret of gsm?Tussen 1996 en 1999 daalde in Engeland, anders dan bij ons, het aantal rokende jongeren met 25 procent. Tegelijk steeg in dezelfde leeftijdsgroep het gsm-gebruik met 70 procent. Onderzoekers zagen twee redenen voor dit verschijnsel. De gsm, met al zijn technische snufjes, past perfect in de queeste van de jongere om los te komen van pa en ma. Jongeren willen graag bij een groep van gelijken, van zogenaamde peers, horen. De gsm is een deel van de uniforme uitrusting van de groepsleden. Vervang gsm door sigaret en de twee redenen blijven dezelfde. Chronisch roken is duur, chronisch gsmen is dat eveneens. Budgetoverwegingen dwingen de jongere een keuze te maken en die neigt meer en meer in de richting van de gsm.BogeyTijdens mijn kindertijd, begin jaren zestig, was roken zoiets als eten, drinken of werken. Iedereen die ik kende of zag, rookte. Een gewoonte uit de oorlogsjaren, vertelde mijn vader. Later zou ik ook roken. Het was een evidente gedachte. Deze zekerheid kreeg een deuk toen mijn moeder, na het opsteken van haar zoveelste sigaret, mij met grote regelmaat aanmaande nooit met roken te beginnen. Ik vroeg haar waarom zij dan zoveel rookte. Omdat een sigaret mij troost was haar zakelijke antwoord. Ik ging er niet verder op door, maar het vooruitzicht dat een sigaret mij later als grote mens zou moeten troosten leek mij surrealistisch, hoewel ik dat woord toen nog niet kende, ik was pas tien.Enkele jaren later was ik verslaafd... aan film. Mijn ma had gelijk, sigaretten troostten. Niemand rookte cooler op het witte doek dan Humphrey Bogart. Maar toen hij, in Casablanca, Ingrid Bergman voorgoed kwijt was, verzachtte hij zijn ellende met veel whisky en nog meer sigaretten. Troost was er ook voor de frontsoldaten die in oorlogfilms hun ellende verdreven met een sigaret. En wat te zeggen van de laatstewenssigaret staande voor het vuurpeloton. Mijn ma had twee keer gelijk, sigaretten gaven troost maar waren ook de voorbode van een fatale afloop. Dit werd mij geheel duidelijk toen ik femme fatale Marlène Dietrich in Der Blaue Engel een arme oude professor zag ten gronde richten. De manier waarop ze naar hem lonkte, aan haar sigarettenpijpje zoog en de rook in kringetjes uitblies was fataal voor de arme man. Toen wist ik, sigaret hoort bij fataal zoals Jan hoort bij modaal.ChocoladesigarettenBestaan sedert 1915. Onderzoek van de universiteit van Rochester (VS) bracht aan het licht dat imitatierookwaar onder de vorm van snoep wel degelijk het roken bij jongeren kan stimuleren. De tabaksindustrie heeft in interne rapporten al veel eerder de link gelegd tussen een kind met een chocoladesigaret en een jonge roker met een echte sigaret. Sterker nog, de onderzoekers uit Rochester toonden aan dat de tabaksindustrie en de fabrikanten van snoepsigaretten samenwerkten om de promotie van hun beider producten beter op mekaar te kunnen afstemmen. Daarbij hielden deze bedrijven, door henzelf gesponsorde, studieresultaten achter. Resultaten, waaruit was gebleken dat er wel degelijk een verband bestond tussen de consumptie van namaak-(snoep)-rookwaar en echte rookwaar.