Vruchtbare winstgroei voor Engrais Rosier

(tijd) - Het afgelopen jaar is een vruchtbaar jaar geweest voor de kleine Waalse producent van meststoffen Engrais Rosier. De nettowinst is met 20 procent gestegen tot een recordhoogte van 107 miljoen frank tegenover 89 miljoen frank in 1994. Voor dit jaar rekent Engrais Rosier ook op een gunstige winstgroei. 'De internationale vraag blijft sterk en het verbruik op de Europese markten zou verder licht moeten toenemen', aldus de Waalse producent van meststoffen.