Advertentie
Advertentie

Vruchtgebruik op aandelen is een fenomeen waarmee steeds meer rekening

moet gehouden worden.De wet spreekt zich niet uit over de vraag of het stemrecht aan de vruchtgebruiker dan wel aan de blote eigenaar toekomt.Verschillende standpunten worden ingenomen, elk met hun eigen verdiensten, maar deze zijn in de praktijk maar matig bruikbaar.De beste oplossing is een regeling in de statuten uit te werken. Meestal blijkt men het stemrecht aan de vruchtgebruiker te willen toekennen. U moet een statutaire regeling uitwerken nog voor de opsplitsing vruchtgebruik naakte eigendom ontstaat.Stemrecht voor de vruchtgebruiker betekent nog geen almacht voor de vruchtgebruiker: het stemrecht moet doelgebonden uitgeoefend worden.