VS-aanval goed voor beurs,want slecht voor baissiers

(tijd) - De onzekerheid rond Irak duwde de financiële markten almaar dieper. Mocht de Amerikaanse inval nog een maand later gebeurd zijn, dan zouden de beurzen nog 15 procent verloren hebben, meent Jan Longeval, hoofd institutioneel vermogensbeheer bij Bank Degroof. Longeval legt de schuld bij de vele baissiers onder de hedge funds, die via massale baisseposities op een dalende markt rekenen.De vermogensbeheerder