VS-banken mikken op meer armslag

Amerikaanse commerciële banken krijgen wellicht meer armslag in het verhandelen en aanhouden van aandelen, zo kon Reuters in Amerikaanse regeringskringen vernemen. Momenteel onderzoekt de Federal Reserve Board (FED) aanvragen van enkele grote banken om deel te nemen in de financiering van het bedrijfsleven. De grote makelaarshuizen hebben zich steeds sterk verzet tegen deze branchevervaging in de VS.