VS-banken vrezen dat Europa '92 versterkte vesting kan worden

Amerikaanse ondernemingen die aktief zijn in de financiële sektor vrezen dat samen met de afbouw van de interne grenzen in de EG de Gemeenschap op zichzelf er meer en meer als een vesting zal gaan uitzien vanaf 1992. De barrieres zullen niet meer zozeer tegen de andere EG-partners opgeworpen worden maar wel tegen andere potentiële indringers. In de Amerikaanse financiële sektor wijst men in dat verband naar een clausule in een recente EG-richtlijn, die de buitenlandse deelname aan de financiële dienstverlening in Europa zou kunnen beperken. Volgens Amerikaanse waarnemers kan de EG er op die manier als een versterkte vesting gaan uitzien. Van de kant van de EG stelt men dat de clausule van de wederkerigheid kan ingeroepen worden, omdat het niet meer dan normaal is dat de toegang tot de financiële markten in Europa pas kan toegekend worden als er een wederkerige vorm van toegang is tot de markten buiten de Gemeenschap. In het hervormingspakket dat de EG voor 1992 voorziet is onder meer een regel opgenomen die voorziet in een eenvormige wetgeving voor de banken. Het belangrijkste resultaat daarvan zou zijn dat een onderneming die in één land van de Gemeenschap aktief is dat ook zal kunnen zijn in de andere landen van de EG. De expansie van financiële instellingen gevestigd binnen de EG zou dus vrij kunnen gebeuren.