VS-belangstelling voor slibbehandeling Seghers

(tijd) - Amerikaanse milieuspecialisten bezochten gisteren de unieke installatie voor het behandelen van slib van Seghers Engineering, die in het waterzuiveringsstation van Brugge is opgesteld. De stad Los Angeles wil haar waterzuiveringsstation uitbreiden met vier slibdrogers van de NV Seghers Engineering, genaamd de Seghodryer-Pelletizer. Seghers levert niet alleen de technologie voor het drogen van het slib, maar ook voor de verbranding daarna via een wervelbed-verbrandingsoven. De vrijgekomen gassen worden in het procédé eveneens behandeld. Dit hele systeem, Zerofuel genaamd, werd voor het eerst in 1984 geïnstalleerd in de toenmalige waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken. Die installatie draait nu al meer dan vier jaar probleemloos.