VS-beleggingsindustrie mikt op jongeren

NEW YORK (reuter) - Een Amerikaanse investeringsfirma heeft recentelijk een beleggingsfonds voor jongeren opgezet. Het SteinRoe Young Investor Fund beheert een portefeuille met een totale waarde van nu ongeveer 4 miljoen dollar, verspreid over een 30-tal ondernemingen. Tot deze bedrijven behoren Coca-Cola, Walt Disney, McDonald's en Microsoft, bedrijven die vooral voor jongeren attraktief zouden zijn.De lancering van het jongeren-beleggingsfonds kwam er nadat onderzoek uitwees dat een groot aantal tieners weliswaar plannen heeft voor studies aan de universiteit, maar daarvoor geen konkrete financiële voorzieningen treft. De beleggingsindustrie schijnt in de jeugd dus een nog onbewerkt marktsegment te hebben gevonden. Bovendien leren de jongeren op deze manier met beleggingen omgaan, en dat zou op termijn het financiële analfabetisme van de Amerikaanse burger moeten helpen tegengaan.