VS bepleiten verdubbeling fondsen bosbeheer

BRUSSEL (tijd/reuter) - De Verenigde Staten zullen de konventie inzake biodiversiteit niet ondertekenen op de wereldkonferentie voor milieu en ontwikkeling (Unced). Wel riep VS-president Bush op tot een verdubbeling van de fondsen voor het beheer van de regenwouden. Een aantal ontwikkelingslanden namen de Amerikaanse houding gisteren scherp op de korrel.