VS blijven Irak beschuldigen van bedrog

BAGDAD (reuters/afp) - Bagdad verwijt de VS de recente crisis weer te willen doen oplaaien door aan te dringen dat de VN-wapeninspecteurs toegang zouden krijgen tot de presidentiële paleizen. Volgens Bagdad vonden de inspecteurs sinds de hervatting van hun werkzaamheden geen verboden wapens. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie William Cohen blijft Irak de inspecteurs evenwel bedriegen.Irak is van oordeel dat bepaalde locaties, waaronder de presidentiële paleizen, niet toegankelijk hoeven te zijn voor de VN-wapeninspecteurs omdat het hier zou gaan om domeinen van de regering die net als de buitenlandse ambassades in de meeste landen onschendbaar zijn. De Amerikaanse president Bill Clinton is evenwel van mening dat de VN-wapeninspecteurs als gevolg van de Iraakse beperkingen hun speurtocht naar chemische of biologische wapenprogramma's niet adequaat kunnen uitvoeren.