VS-demokraten dringen aan op verlaging van militaire uitgaven

WASHINGTON (reuter) - De mislukte staatsgreep in de Sovjetunie van 19 augustus doet in de VS steeds luider de roep weerklinken om de defensie-uitgaven drastisch te verlagen. Het akkoord dat ongeveer een jaar geleden tussen regering en parlement gesloten werd om over een periode van vijf jaar het begrotingstekort met 500 miljard dollar te verminderen, komt meer en meer op de helling te staan. Vooral de parlementsleden van de demokratische partij dringen aan op een herziening van dit akkoord.