VS eisen opnieuw einde van alle landbouwsubsidies over 10 jaar

(tijd) - Het Amerikaans-Europees konflikt over de landbouwsubsidies is gisteren opnieuw in alle hevigheid opgelaaid. In Genève legden de Verenigde Staten het landbouwkomitee van de GATT immers hun volledig plan voor ter liberalizering van de landbouwhandel. Hierin komen ze terug op hun vroegere eis om de landbouwsubsidies uiterlijk over 10 jaar af te schaffen. Een eis die door de Europese kommissie in Brusssel en in Genève als een onaanvaardbare stap terug werd afgewezen. Men zal zich herinneren dat de Amerikaanse regering (onder leiding van president Ronald Reagan) kort na de start van de multilaterale handelsbesprekingen van de GATT (Uruguay-ronde), de afschaffing van alle produktie-gebonden landbouwsubsidies over een periode van 10 jaar of tegen het jaar 2000 voorstelde. Het was de fameuze nul-optie. Die werd door de Europese Gemeenschap meteen als "onrealistisch' van de hand gewezen. De EG wees erop dat in de begin-verklaring van de Uruguay-ronde nergens sprake is van een totale afschaffing van de landbouwsubsidies. Bovendien kant de EG zich hiertegen omdat ze er het einde van haar landbouwbeleid en zelfs van haar landbouw in ziet. Tijdens de tussentijdse ministeriële vergadering van de Uruguay-ronde liet de Amerikaanse regering (inmiddels onder leiding van George Bush) de nul-optie varen. Zo werd in april jl. door alle deelnemers aan de Uruguay-ronde overeengekomen om in de landbouw "de steun en bescherming geleidelijk te verminderen en op een minder handelsverstorende wijze toe te kennen'.