VS-ekonomie groeit reëel met 5,5 procent op jaarbasis

WASHINGTON (reuter) - Tijdens de eerste drie maanden van het jaar groeide de Amerikaanse ekonomie gezuiverd voor seizoenschommelingen tegen een ritme van 5,5 procent op jaarbasis. In dezelfde periode haalde de impliciete prijsdeflator een peil van 3,9 procent. Dit blijkt ten minste uit een eerste prognose van het Amerikaanse ministerie van handel, dat opmerkt dat de jongste niet- landbouw cijfers toch in de richting van een vertraging van de groei wijzen.