VS en Europa groeien naar elkaar toe

De conjunctuurvooruitzichten aan deze en de andere kant van de Atlantische Oceaan blijven nog altijd tegengesteld: nakende vertraging in de VS, lichte herneming in Europa. Het gevolg is wel dat het groeiverschil tussen de twee blokken afneemt, al houdt de verslechtering in de VS nog altijd meer groei in dan de beterschap in Europa.