Advertentie
Advertentie

VS grootste schuldenaar ter wereld

WASHINGTON (reuter) - De VS zijn nog steeds de grootste schuldenaar ter wereld. Dit blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel. Het ministerie vergelijkt de buitenlandse investeringen in de VS met de Amerikaanse investeringen in het buitenland. Is het laatste cijfer kleiner dan het eerste, dan onstaat voor de VS een schuldpositie. Voor 1989 bedroeg de internationale schuldpositie van de VS 663 miljard dollar. Dit cijfer houdt enkel rekening met de waarde van de VS-investeringen in het buitenland op het ogenblik van aankoop. Ondertussen zijn de buitenlandse bezittingen van de VS fors in waarde aangetrokken. Op basis van de aktuele beurswaarde op buitenlandse effektenmarkten bedroeg de internationale schuldpositie van de VS in 1989 nog 281 miljard dollar.