VS moeten zich dringend voorbereiden op gevolgen vergrijzing

(tijd) - De VS moeten dringend werk maken van de dreigende financiële gevolgen van de nakende vergrijzing. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijks rapport over de Amerikaanse economie. De OESO voelt het meest voor de invoering van verplichte individuele pensioenspaarrekeningen. Zij heeft ook bedenkingen bij Clintons plannen om een aanzienlijk deel van de reserves van de sociale zekerheid in aandelen te beleggen.De vergrijzing slaat wel minder hard toe dan in Europa omdat de VS meer immigranten toelaten en een hogere vruchtbaarheid hebben. Niettegenstaande deze positieve noten, zullen de uitgaven voor pensioenen en medische verzorging van ouderen over veertig jaar 2 tot 4 procentpunt van het BBP hoger liggen dan nu. De sociale zekerheidskassen raken daardoor in 2034 leeg.