Advertentie
Advertentie

VS niet van plan regime Iraanse geestelijkheid onderuit te halen

(tijd) - Sinds de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran in november 1979 zijn de relaties tussen de VS en Iran gekenmerkt door een sterk wederzijds wantrouwen. Na het interview van de Iraanse president Khatami op CNN van begin vorig jaar en zijn oproep tot een 'dialoog van de beschavingen' is daar enige verandering in gekomen. De VS lieten intussen verstaan dat ze een verandering willen van het Iraanse beleid maar dat ze - in tegenstelling tot de Amerikaanse houding ten opzichte van Irak - niet een verandering van het regime of van het leiderschap zelf nastreven.Volgens een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ligt er een aanbod op tafel om een dialoog te openen over de manier waarop beide landen hun betrekkingen kunnen bespreken. Iran kwam totnogtoe evenwel niet over de brug. Dat is weinig verwonderlijk aangezien de Iraanse geestelijke leider ayatollah Ali Khamenei tegen een toenadering tot de VS gekant blijft.