VS-obligaties lager na Greenspan-toespraak

(tijd/bloomberg) - De Europese obligatiemarkten bleven erg kalm. De handelaars besloten te wachten op de commentaren die de Federal Reserve-voorzitter Alan Greenspan gaf tijdens zijn toespraak voor het bankencomité van de Senaat.Voor die toespraak zocht het staatspapier uit de landen van de eurozone hogere oorden op. Vooral het schuldpapier op korte termijn werd duurder na de publicatie van de Duitse kleinhandelsverkopen. Die vielen in december op jaarbasis met 2,9 procent terug en deden de hoop opleven dat de Europese Centrale Bank de rente snel laat zakken. December 2000 telde echter twee openingsdagen minder dan december 1999.In de VS schetste Greenspan een vrij optimistisch beeld van de economie. Ondanks de scherper dan verwachte groeivertraging acht hij de kans op een recessie (twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei) erg klein. De risicos blijven aanwezig, maar de centrale bank zal snel ingrijpen wanneer dat nodig is. Greenspan verwacht dat de economische groei in de VS dit jaar tussen de 2 en 2,5 procent uitkomt. Hij zei bovendien dat sommige economische indicatoren zich in januari herpakten.De Amerikaanse obligaties verloren terrein na de Greenspan-toespraak. De vrij optimistische bewoordingen zorgden ervoor dat diegenen die op forse renteverlagingen hadden gehoopt, terugkrabbelden. Het rendement op de tienjarige Treasury steeg met 2 basispunten tot 5,06 procent. De opbrengst van de tweejarige Treasury ging zelfs 6 basispunten hoger tot 4,72 procent. In Europa eindigden de staatsobligaties vrijwel onveranderd. De Belgische langetermijnrente bleef hangen op 5,09 procent. SM