VS stellen NAVO-partners oprichting interventiemacht voor

(tijd/afp) - De Verenigde Staten ontvouwden op een informele NAVO-top in Warschau een plan voor een snelle interventiemacht. Die moet de alliantie een nieuw elan geven. Of de NAVO een rol gaat spelen bij een aanval op Irak is niet zeker.