VS verwerpen besluiten GATT-panel

BRUSSEL (tijd) - Voor de tweede opeenvolgende maal hebben de Verenigde Staten in Genève de besluiten van een GATT-panel over de aankoop van een "sonar mapping systeem' verworpen. Het gaat om een radarsysteem voor opzoekingen op de zeebodem. De Europese Gemeenschap had bij de GATT een klacht ingediend omdat het Amerikaans Kongres op grond van de "Buy American' wet beslist had dat de Amerikaanse "National Science Foundation' zo'n sonar-installatie alleen maar bij een Amerikaans bedrijf mag kopen. De EG beweerde dat dit in strijd is met de GATT-kode inzake overheidsaankopen. Een GATT-panel gaf de EG gelijk, maar de VS weigeren de besluiten van het panel te aanvaarden. Een woordvoerder van de EG-kommissie zei dat die zich nu moet bezinnen over nieuwe initiatieven. De besluiten van een GATT-panel kunnen immers alleen bij eenparigheid aanvaard worden.