VS voeren politieke druk in Midden-Oosten op

(tijd/afp) - De Verenigde Staten hebben Israel opgeroepen de vergeldingsacties voor Palestijnse aanslagen terug te schroeven. Tegelijkertijd eist Washington een einde van de aanslagen op Israelische doelwitten. De Palestijnse regering blijft ervan overtuigd dat ze een staakt-het-vuren kan bereiken met de radicale groeperingen.