VS vragen Europa stimulering ekonomische groei

(tijd) - Regeringsfunktionarissen van de VS hebben kritiek op het restriktieve makro-ekonomisch beleid van de Westeuropese regeringen. Dit meldde de Financial Times op basis van vertrouwelijke dokumenten. De VS zijn het niet eens met de Europese nadruk op strukturele hervormingen van de arbeidsmarkt en achten makro-ekonomische maatregelen gericht op expansie noodzakelijk.