VS vs VNLudwig DE VOCHT

De Amerikaanse president, George Bush, wou donderdag, een dag na de emotionele herdenking van de aanslagen van 11 september 2001, de Algemene Vergadering van de VN ervan overtuigen dat er moet worden opgetreden tegen Irak. Bush wil de VN aansporen tot actie met het argument dat Bagdad al elf jaar de VN-resoluties met betrekking tot Irak schendt. De impliciete boodschap van Bush aan de VN lijkt te zijn: indien de Veiligheidsraad niet weer snel de prominente rol speelt van kort voor en na de Golfoorlog, schieten de VS zelf in actie. De Iraakse pers verwijt Bush de VN ten dienste te willen stellen van het buitenlandse beleid van de VS en dat Amerika helemaal niet in de VN zelf of in de VN-resoluties geïnteresseerd is. Het regime van Saddam Hoessein heeft echter zelf handig van de VN gebruikgemaakt om de strafmaatregelen na de Iraakse invasie van Koeweit in 1990 zoveel mogelijk te doen verwateren. Onderhandelingen met de VN over de terugkeer van de wapeninspecteurs worden eindeloos gerekt. Door cynisch het leed van de Iraakse bevolking uit te buiten en in te spelen op het geweten van de internationale gemeenschap, is het olie-voor-voedselprogramma bijna helemaal uitgerafeld. Irak mag een onbeperkte hoeveelheid olie verkopen en mag daar sinds mei alles mee kopen dat niet op een zwarte lijst staat.Een terugkeer van de VN-wapeninspecteurs wordt echter geweigerd met het argument dat Irak geen massavernietigingswapens meer heeft. Een terugkeer kan volgens Bagdad enkel als alle strafmaatregelen worden opgeheven, terwijl de VN bepaald heeft dat de sancties verdwijnen als inspecteurs zwart op wit bewijzen dat Irak aan zijn verplichtingen heeft voldaan.Het zou naïef zijn te geloven dat het land dat op de tweede grootste oliereserves ter wereld zit alle chemische en biologische wapens van voor de Golfoorlog heeft opgeruimd. Het duurt geen elf jaar om tot dit inzicht te komen. Opmerkelijk is wel dat de VS nu plots beginnen te hameren op de bewering dat Irak atoomwapens in handen wil krijgen. Die beschuldiging is ook niet nieuw. Het nucleaire spookbeeld wordt nu echter gebruikt als het argument om de internationale gemeenschap achter de ultieme wens van de VS te scharen: de val van Saddam Hoessein.Indien Bush de VN en de VN-resoluties plots zo belangrijk vindt, dan moet hij er rekening mee houden dat het Midden-Oosten al heel lang VN-resoluties aan zijn laars lapt. Politieke leiders in de regio proberen Washington al maanden duidelijk te maken dat het Israëlisch-Palestijnse conflict voor hen prioritair is. Ofwel dringen de VS erop aan dat alle VN-resoluties worden nageleefd, ofwel is de Amerikaanse selectie van VN-resoluties een middel om de internationale goedkeuring af te dwingen voor een eigen prioriteit.