VS zoeken steun in Japan voor spaarwezen

TOKIO (reuter) - Gisteren vond de voorstelling plaats van een effektenveiling door de Amerikaanse Resolution Funding Corporation (Refcorp), waarmee de Amerikanen de Japanners willen inschakelen in het herstel van hun zwalpend spaarwezen. Refcorp zal op 25 oktober een eerste schijf obligaties uitgeven, die fonds moeten leveren aan spaarinstellingen die in een doodlopend straatje zitten. De voorstelling van gisteren had volgens de hoge Amerikaanse delegatie - onder de leden bevond zich een hooggeplaatst ambtenaar van de schatkist - tot doel de Japanse beleggers te informeren over de obligatie-uitgifte. Volgens een effektenhandelaar zullen de Japanse beleggers echter alleen maar toehappen als de obligatierente voldoende boven die van de schatkistcertifikaten ligt om het relatieve gebrek aan likwiditeit te kompenseren. Ten belope van de nominale waarde van de obligaties die uitgegeven worden zullen de spaarinstellingen obligaties met nulkoepon moeten kopen om de hoofdsom te waarborgen. Ze zullen de rente-uitkeringen zelf moeten garanderen, desnoods door de verkoop van activa. De uitgiftevoorwaarden van de eerste schijf zullen woensdag in Washington worden bekendgemaakt. De markt verwacht dat het zal gaan om een bedrag van vijf mijard dollar in obligaties van 30 jaar. Op langere termijn wordt verwacht dat Refcorp elk kwartaal zulke uitgiften zal doorvoeren, tot de toegestane 30 miljard is uitgeput, en zelfs dan blijft de mogelijkheid dat het licht op groen wordt gezet voor nieuwe fondsen.