VSB ziet licht herstel optreden in spaarmarkt

AMSTERDAM -(hpa) De Verenigde Spaarbank (VSB) zag zijn winst over 1988 stijgen tot 79 miljoen gulden, 5 miljoen meer dan in het jaar daarvoor. De beoogde kandidaat voor een fusie met verzekeringsconcern Amev kampt nog steeds met de terugval in de toevertrouwde spaargelden, maar is toch redelijk gestemd over het lichte herstel in deze markt. In totaal werd de VSB in 1988 10.227 miljoen gulden toevertrouwd, tegen 10.033 miljoen gulden in 1987.