VSM stelt voor werf in Hoboken te huren

(tijd) - De Vlaamse Scheepsbouwmaatschappij (VSM) stelt voor de oude Cockerill-werf in Hoboken te huren in plaats van te kopen. Dat staat in een brief die ze dinsdag stuurde naar Eric van Rompuy, de Vlaamse minister van Economie. Van een bijkomende kapitaalinbreng in VSM-Hoboken door de particuliere aandeelhouder, zoals de Vlaamse regering vroeg, is geen sprake.De Vlaamse regering verwierp vorige week het herstructureringsplan van VSM. Volgens dat plan zouden vier van de zes VSM-werven worden gesloten en zou de nieuwbouw gebeuren op de oude Cockerill-werf in Hoboken. De Vlaamse regering was van oordeel dat de particuliere aandeelhouder BCM (52 procent van de aandelen) onvoldoende kapitaal in VSM-Hoboken inbracht. Er was een toezegging van 100 miljoen frank, terwijl er volgens het rapport van het studiebureau KPMG 300 miljoen nodig is. Bovendien zouden de kosten in Hoboken te hoog zijn om er op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier schepen te bouwen.