VSOA eist 3 tot 5 procent

(belga) - Het Vrij Syndikaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) heeft gisteren zijn eisenbundel bekendgemaakt voor de KAO 1990 waarover binnenkort de onderhandelingen zullen beginnen tussen de regering en de overheidsvakbonden. Inzake wedden en vergoedingen moet volgens de liberale overheidsvakbond in de eerste plaats gestreefd worden naar een volledige weddeherziening. Op 1 januari 1990 moet er een verhoging komen van 3 percent. Indien die verhoging pas zou toegepast worden op 1 juli 1990, moet deze 5 percent bedragen. Verder moet volgens het VSOA het vast gedeelte van de eindejaarstoelage verdubbeld worden. De liberale overheidsvakbond wil ook dat er een totale omwerking komt van de weddeschalen met een nieuwe berekeningsbasis. Voorts vraagt het VSOA nog steeds de wegwerking van een aantal anomalieën, de afschaffing van de resterende bijzondere afhoudingen zoals voor het kinderbijslagfonds, de afschaffing van de afhouding van 12,5 percent op het vakantiegeld en het invoeren van de betaling van de wedde van december op het einde van die maand en niet op de eerste werkdag van januari.