VSW Natuurreservaten pleit voor alternatief ERC- projekt

BRUSSEL (tijd) - Het ERC-projekt van de Kempense Steenkoolmijnen tast de omliggende natuur bijzonder zwaar aan. Het vereist een herinkleuring op de gewestplannen van 1.700 hektare grond, waarvan 1.000 hektare natuurgebied. Die gronden moeten rekreatie als nieuwe bestemming krijgen, indien de overheidsinstanties op de wensen van de KS ingaan.