VTM schept ruimte voor meer winstbewijzen voor personeel

(tijd) - De commerciële TV-zender VTM heeft eind vorig jaar zijn statuten aangepast om meer winstbewijzen te kunnen toekennen aan zijn personeel. Tot hiertoe was het aantal winstbewijzen begrensd op 2.000, maar de stijging van het aantal personeelsleden maakte de opheffing van dat kwantitatieve keurslijf noodzakelijk, zegt Leo Neels van VTM. De algemene vergadering van VTM kan voortaan vrij het aantal en de geldigheidsduur van de winstbewijzen bepalen.