VU: ambtenarenpensioenen zaak van dialoog

(belga) - Een bijdrage van de deelstaten in de uitgaven voor de ambtenarenpensioenen veronderstelt dat er gepraat wordt over de federalizering van de materie. Dat zegt de Volksunie in reaktie op het voorstel van minister van pensioenen Willockx. Willockx kondigde een responsabilizering van de gewesten en de gemeenschappen in de sektor aan. Volgens de VU houdt dit voorstel in dat de deelgebieden pensioenbijdragen voor hun personeel moeten betalen in verhouding tot hun eigen loonlast. Voor de Volksunie kan dit enkel indien de deelstaten de nodige middelen krijgen en indien ze het recht krijgen mee te beslissen over de pensioenen. De zaak moet dan ook aan bod komen bij de dialoog tussen de gemeenschappen.