Advertentie
Advertentie

VU bepleit gedeeltelijke splitsing rijksschuld

BRUSSEL (tijd) - Een gedeeltelijke regionalisering van de staatsschuld is voordelig voor het rijk, voor Vlaanderen en voor Brussel, en kan er Wallonië toe aanzetten een saneringsbeleid te voeren waardoor zijn schuldpositie eveneens verbetert. Met die boodschap wil de Volksunie de splitsing van de staatsschuld op de agenda plaatsen van het Vlaams Parlement én van het komende gesprek met de Franstaligen over de verdere staatshervorming.Voorzitter Bert Anciaux, ondervoorzitter Nelly Maes en fractieleider in het Vlaams Parlement Paul van Grembergen stelden gisteren het dossier 'Vlaamse lasten, Waalse lusten' voor, waarin de VU de voordelen van de regionalisering van de Belgische staatsschuld tracht te becijferen. De nota past in de aanloop naar het gesprek over de verdere staatshervorming van (tot nader order) 1999, dat in het Vlaams Parlement wordt voorbereid. Zij is tevens een reactie op de Waalse dreiging met de aansluiting bij Frankrijk of de vorming van een Wallo-Brux-België, die - aldus Van Grembergen - 'intellectueel en politiek geen indruk op ons maken'.