VU beschuldigt Electrabel en Vlaamse regering van koehandel

(tijd/belga) - Geef ons eerst zekerheid omtrent onze elektriciteitsdistributie in de gemeenten en dan bouwen we mee aan Telenet Vlaanderen. Dat is volgens de VU de koehandel die tussen de Vlaamse regering en Electrabel dreigt tot stand te komen.Op een persconferentie plaatste VU-ondervoorzitter Vankrunkelsven donderdag grote vraagtekens bij de procedure tot vernieuwing van de gemengde intercommunales. Vankrunkelsven, zelf burgemeester van Laakdal, riep de gemeentelijke VU-mandatarissen op de tijd te nemen vooraleer een beslissing te nemen bij de goedkeuring van de nieuwe statuten. De gemeenten verbinden zich immers voor een periode van 18 jaar tijdens dewelke ze verplicht zijn hun elektriciteit van Electrabel af te nemen.