VU blijft tegen "Spitair'

(belga) - De leiders van CVP en SP vallen reeds terug in hun plooi van unitaire eenheid en eenzijdige solidariteit. Dit heeft VU-voorzitter Jaak Gabriëls gisteren verklaard. Het is voor de VU zonder meer duidelijk dat de traditionele machtskernen zoals het VBO, de Boerenbond, de vakbonden en ziekenfondsen al volop in de tegenaanval zijn gegaan. Zij hebben zich in de "Belgische' macht gevestigd en zullen ook alles in het werk stellen om hun greep op de centen van de staat te behouden', zegt Gabriëls. Hij keerde zich nogmaals tegen de samenwerking tussen Sabena en Air France, waaruit luidens hem "Spitair' (Spitaels-airlines) zal ontstaan. De financiële struktuur die wordt opgezet, wijst volgens Gabriëls immers sterk in de richting van een zoveelste PS- maneuver (NIM, OMOB, GKB). Voor de VU is dit onaanvaardbaar.