VU en Vlaams Blok trekken uiteenlopende conclusies uit IJzerbedevaart

(tijd/belga) - De partijbesturen van de VU en het Vlaams Blok becommentarieerden de IJzerbedevaart zeer uiteenlopend. De VU zag een scheiding tussen verdraagzame en onverdraagzame Vlamingen. Voor het Blok betekende de Bedevaart 'het niet te loochenen succes van het IJzerbedevaardersforum'. Het CVP-bureau besprak de bedevaart niet expliciet. De woordvoerder zei dat de partij hoopt 'dat extreem-rechts de IJzerbedevaart definitief verlaten heeft.'Tien- tot twaalfduizend Vlamingen woonden zondag de 68ste IJzerbedevaart bij. Voorzitter Lionel Vandenberghe van het IJzerbedevaartcomité kwam op voor een vrij, vredelievend en verdraagzaam Vlaanderen.