Advertentie
Advertentie

VU heroverde Barricadenplein in 1977

(tijd) - Het Barricadenplein werd in opdracht van Willem I, koning van de Nederlanden, gebouwd. Het plein dankt zijn naam aan de schermutselingen die in 1830 leidden tot de Belgische onafhankelijkheid. Na de opvoering van de Stomme van Portici komt het volk op straat. Vanuit Den Haag wordt een leger naar het opstandige Brussel gestuurd en gedurende drie dagen wordt langs de Leuvense en de Schaarbeekse poort, tussenin ligt het Barricadenplein, slag geleverd. De Hollanders worden overwonnen en alle straten en pleinen die het slagveld uitmaakten krijgen een naam die aan de gebeurtenissen doen terugdenken. Zo liggen in de buurt van het Barricadenplein onder meer het Vrijheidsplein en de Omwentelingsstraat.Het plein zelf heeft met Victor Hugo een beroemd bewoner gehad. De Franse schrijver woonde een tijdlang met zijn echtgenote en hun zoon Charles-Victor in een van de woningen van het plein. In het midden van het plein staat het standbeeld van Andreas Vesalius, dat in 1847 werd opgericht.Het plein is een rontonde waar vier straten vertrekken en is omgeven door sober in neoclassisistische stijl opgetrokken huizenblokken. In 1976 kocht de Volksunie er haar eerste huis. In januari 1977 nam de partij haar intrek in het gebouw. Maurits van Liedekerke schreef op 20 januari 1977 in het VU-magazine Wij dat het Barricadenplein sinds januari 1977 opnieuw veroverd werd, maar dan wel heel wat vreedzamer dan in 1830. Maar in elk geval door Nederlanders... SV