Advertentie
Advertentie

VU-ID bepleit lastenverlaging met 150 miljard frank

(tijd/belga) - Om de werkgelegenheid aan te zwengelen, is de VU-ID-alliantie voorstander van een lineaire loonlastenverlaging met 150 miljard frank (3,72 miljard euro), gespreid over drie jaar. Dat staat in het sociaal-economische luik van haar verkiezingsprogramma dat dinsdag aan de pers werd voorgesteld. De partij neemt met dat standpunt zowat een middenpositie in, tussen die van de meerderheidspartijen CVP en SP en die van de VLD. VU-ID rekent voor de financiering gedeeltelijk op terugverdieneffecten enerzijds en alternatieve financiering anderzijds.Wat alternatieve financiering betreft, wordt gedacht aan een groener fiscaal stelsel (onder meer een energiebelasting) en de verkoop van de resterende overheidsparticipatie in Belgacom. Daarnaast is de alliantie een belasting op vermogen niet ongenegen.