VU&ID-fractie ontneemt N-VAer Vandenbroeke stemrecht in commissies

(tijd) - De VU&ID-fractie ontnam Chris Vandenbroeke (N-VA) gisteren het stemrecht in de commissies van het Vlaams Parlement, nadat hij dinsdag in bij de bespreking van de verlaging van de registratierechten de CD&V een wisselmeerderheid aangeboden had. De VU&ID-fractie blijft wel bestaan, ook al staan Spirit en de N-VA in de VU&ID-fractie in wel meer dossiers lijnrecht tegenover elkaar.