Advertentie
Advertentie

VU-ID streeft naar inhaaloperatie onderwijs

(belga) - De VU-ID-fractie in het Vlaams Parlement lanceerde woensdag het voorstel het onderwijsbudget in een eenmalige operatie op te trekken met 30 tot 40 miljard frank. Dat moet mogelijk zijn vanaf 2002, zodra Vlaanderen over meer fiscale autonomie beschikt. Tegen eind 2001 moet daarover op de Conferentie over de Staatshervorming (Costa) een akkoord uit de bus komen.De inhaaloperatie moet erop gericht zijn de onderwijsfinanciering op te trekken tot 5,5 of 6 procent van het bruto regionaal product. Vlaanderen zou daarmee op het OESO-gemiddelde uitkomen. Van de 30 tot 40 miljard frank extra middelen wil VU-ID een vierde tot een vijfde voor een loonsverhoging voor de leraars vrijmaken. VU-ID mikt op een loonsverhoging van 5.000 frank per maand.Buiten een loonsverhoging moeten de leraars ook recht hebben op een sabbatperiode. Eén trimester per tien jaar anciënniteit met loonbehoud is het voorstel. Voorts moet meer worden geïnvesteerd in lerarenopleidingen, de schoolinfrastructuur en het lescomfort.VU-ID vindt dat er ook kan bespaard worden. VU-ID wil dat alleen gemeenten basisonderwijs inrichten. In het secundair onderwijs kan vrij gesubsidieerd onderwijs naast gemeenschapsonderwijs bestaan. Het middelbaar onderwijs, ingericht door steden en gemeenten, moet verdwijnen. Ook bepleit VU-ID een evaluatie van het budgetsysteem in het hoger onderwijs en een verhoging van de financiering van de universiteiten.