VU: migranten moeten op termijn Vlaming worden

BRUSSEL (belga) - De Volksunie is van oordeel dat migranten, die in Vlaanderen terechtkomen in een kultureel homogene gemeenschap, zich daarin moeten inpassen. Op termijn moeten zij zich onze kultuur eigen maken en er hun rijkdom aan toevoegen. "Zij moeten Vlaming worden', zo stelde VU- voorzitter Gabriëls gisteren op een perskonferentie. Voor Brussel geldt een uitzondering. Brussel is immers een multinationale of multikulturele samenleving. Daar is het "pluralistisch met elkaar leven in verscheidenheid" de enige mogelijkheid.